פשיטת רגל

נקלעתם לחובות או למצב של חדלות פירעון? מתמודדים עם דרישות חוב מצד נושים בתיקי הוצאה לפועל? זה הזמן לדעת יותר על הליכי פשיטת רגל.

פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל הינם הליכים משפטיים, המוסדרים במדינת ישראל באמצעות פקודת פשיטת הרגל (תש"מ-1980). פקודה זו מאפשרת לכל חייב-יחיד, להודיע על חדלות פירעון, וכפועל יוצא מכך לבקש הגנה משפטית מנושיו.

מהו הליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי מסועף, שתחילתו בהגשת בקשה למתן צו כינוס ולפשיטת רגל מטעם החייב לבית המשפט המחוזי, והמשכו בבדיקת יכולת כלכלית הנערכת לחייב. בהתאם לתוצאות בדיקת היכולת, רשאי בית המשפט להיעתר לבקשת החייב וליתן כנגדו צו כינוס לנכסיו, לאחר מכןולהכריז עליו כפושט רגל, ובמקביל לקבוע עבורו הסדר תשלומים לצרכי חלוקת הכספים בין נושיו. במסגרת יישום הליכי ה-פש"ר (פשיטת רגל), עומדת בפני כל חייב האפשרות להגשת בקשה לבית המשפט בנוגע לקבלת הפטר החובות העומדים כנגדו.

הירשברג-סקופ משרד עורכי דין- איתכם גם בהליכי פש"ר

אנחנו במשרד עורכי הדין הירשברג- סקופ, מתמחים במתן שירותים משפטיים לחייבים המעוניינים לפתוח בהליכי פש"ר (פשיטת רגל), ובין יתר השירותים המשפטיים המוצעים על ידינו תמצאו: ייצוג  החייב בהליך פשיטת הרגל החל מהגשת הבקשה למתן צו כינוס ועד לסיום ההליך בהסדר נושים או בקבלת הפטר חלוט לחובותיו. יצויין כי לאחרונה חלה רפורמה בהליך הפש"ר במסגרתה התקופה לקבלת ההפטר לחובות התקצרה משמעותית. משרדנו מתמחה, בין היתר בגיבוש תוכניות פירעון אותם על החייב להציע בתקופה הקבועה בחוק על מנת לקבל הפטר לחובותיו בהקדם האפשרי.

כינוס נכסים

מהו כינוס נכסים? בגין אילו מקרים מופעל כונס הנכסים ומהם השירותים המשפטיים המוענקים לכם במשרדנו בתחום כינוס נכסים? על כך ועוד בשורות שלפניכם.

כינוס נכסים הינו הליך משפטי במסגרתו מושגת שליטה על נכסים כאלו ואחרים השייכים לבעלי חוב (פרטיים וחברות כאחד), וזאת לצרכי פירעון הנכסים בגין החובות שלא שולמו על ידיהם. ההליך המשפטי מיושם על ידי בעל תפקיד המכונה: כונס נכסים. המוסמך לתפקיד הכונס, ממונה על ידי רשם ההוצאה לפועל או ע"י בימ"ש, לפי העניין,, ועיקר תפקידו הוא להוביל למימוש מלא של הנכס עליו התמנה ככונס, וזאת בהתאם להוראות החוק.

בין יתר המקרים בגינם ממונה בעל תפקיד ככונס נכסים תמצאו: אי עמידה בהסדרי חוב, הליכי פשיטת רגל, סכסוכי ירושה, עיזבון וגירושין, מימוש נכסים בגין חוב משכנתא ועוד.

הירשברג סקופ-משרד עורכי דין- מתמחים בכינוסי נכסים

אנחנו בהירשברג סקופ-משרד עורכי דין, מעמידים לרשותכם ניסיון רב שנים בתחום הכינוסים והפירוקים. השירות המשפטי שלנו מוענק גם לחייבים הנאלצים להתמודד עם הליכי כינוס נכסים המופעלים כנגדם וגם לחברות ואנשים פרטיים המעוניינים לפרוע את חובם במסגרת הליכי כינוס נכסים. בנוסף, אנו מעמידים לרשותכם שירותי ייצוג משפטי לרוכשי נכסים במסגרת הליכי הכינוס.

 

חוזים מסחריים

בדומה לכל חוזה אחר הנערך ונחתם בין שני גופים או יחידים אנו מאמינים כי חוזה צריך לעגן את כל מצבי קונפליקט העלולים להתעורר בין הצדדים בעתיד, כפועל יוצא מכך, חוזה אשר צופה פני עתיד הינו חוזה אשר מגדיר את חובותיהם וזכויותיהם של כל אחד מהצדדיםבאופן ברור ומקיף. אנו מאמינים כי חוזה מסחרי מוצלח שיביא להצלחת העסקה, הינו כזה אשר חזה בעת יצירתו את מצבי הקונפליקט הצפויים בין הצדדים ונתן  להם פתרונות אפשריים עת יגיעו לנקודת מחלוקת הכל, תוך ביטוי רצון הצדדים והגדרה מדויקת של זכויותיהם וחובותיהם של כל אחד מן הצדדים לו.

חלק נכבד בהצלחתן של עסקאות,  תלוי באיכותו של החוזה ובמעטפת המשפטית אשר אפשרה את מימושה של העסקה. כיום, מאחורי כל איש עסקים מצליח, עומד עורך דין המתמחה בדיני חוזים בכלל ועריכת חוזים מסחריים בפרט. תחום החוזים המסחריים מבוסס בחלקו על תחום דיני החוזים ובחלקו על תחום דיני התאגידים, דיני המיסים ותחומי דין נוספים הקשורים באופן ישיר או עקיף לאופי החוזה ותחום העיסוק בו הוא מתמקד.כמשרד מוביל בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי יודעים להעמיד לרשות לקוחותינו ליווי בכל שלב המו"מ, משלבי הייזום והגדרת עקרונות העסקה, דרך שלבי ניהול המשא ומתןועד לניסוח החוזה ויישומו בפועל.

לאורך השנים צברנו ניסיון רב ויכולות מרשימות בניהול משאים ומתנים מוצלחים, תוך שיקוף רצונותיהם וזכויותיהם של לקוחותינו. בין היתר משרדינו מעניק שירותי ייעוץ משפטי טרם הקמת התאגיד, השותפות או החברה, עריכת הסכם השותפות בין שותפי התאגיד, עריכת הסכמי מייסדים, מסמכי הקמה ורישום התאגיד, ייעוץ משפטי וליווי בתהליך פירוק השותפות / התאגיד.