הירשברג סקופ, משרד עורכי דין

  • "

צוואות וירושות

עריכת צוואה הינה פעולה אשר אדם יכול לבצע לבדו או באמצעות איש מקצוע מתאים, דהיינו עורך דין. עריכת צוואה מעמידה את רצון המוריש באופן ברור ויכולה למנוע חלוקת רכושו של אדם שלא על פי רצונו ולמעשה למנוע מצבים של חוסר צדק ועוול רב לקרוביו וכן למנוע עימותים והתדיינויות רבות בבתי משפט של אהוביו וקרוביו של המנוח.

עסקאות מקרקעין

ענף הנדל"ן מורכב ממספר רב של סוגי עסקאות בתחומי המכירה, ההשכרה, השבחת הנכסים וכדומה. ריבוי סוגי העסקאות לצד הצורך בביצוע מספר רב של בדיקות משפטיות הנלוות לכל עסקת נדל"ן אותה אתם עתידים לבצע, מחייבים אתכם להסתייע בשירותיהם המשפטיים של עורכי דין המתמחים בתחום דיני המקרקעין.

דיני נזיקין

דיני נזיקין הינו תחום משפטי המשתייך לתחום המשפט האזרחי, והוא עוסק בכל אותם מקרים בהם נגרם לאדם מסוים נזק, בין אם מדובר בנזק לגופו ובין אם מדובר בנזק לרכושו.

הוצאה לפועל

ההוצאה לפועל הינה מערכת אכיפה של פסקי דין ושטרות הכפופה לרשות האכיפה והגבייה במדינת ישראל. לרשות המערכת עומדים מספר רב של אמצעי אכיפה כגון: עיכובי יציאה מהארץ, פקודות מאסר בפועל, עיקול מטלטלין, עיקולי משכורות, עיקול חשבונות בבנק, הגבלות על חידוש רשיון נהיגה ועוד.

חוזים מסחריים

תחום החוזים המסחריים מבוסס בחלקו על תחום דיני החוזים ובחלקו על תחום דיני התאגידים, דיני המיסים ותחומי דין נוספים הקשורים באופן ישיר או עקיף לאופי החוזה ותחום העיסוק בו הוא מתמקד.בין היתר משרדינו מעניק שירותי ייעוץ משפטי טרם הקמת התאגיד, השותפות או החברה, עריכת הסכם השותפות בין שותפי התאגיד, עריכת הסכמי מייסדים, מסמכי הקמה ורישום התאגיד, ייעוץ משפטי וליווי בתהליך פירוק השותפות / התאגיד.

פשיטות רגל

הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי מסועף, שתחילתו בהגשת בקשה למתן צו כינוס ולפשיטת רגל מטעם החייב לבית המשפט המחוזי, והמשכו בבדיקת יכולת כלכלית הנערכת לחייב. בהתאם לתוצאות בדיקת היכולת, רשאי בית המשפט להיעתר לבקשת החייב וליתן כנגדו צו כינוס לנכסיו, לאחר מכןולהכריז עליו כפושט רגל, ובמקביל לקבוע עבורו הסדר תשלומים לצרכי חלוקת הכספים בין נושיו.

כינוס נכסים

זהו הליך משפטי במסגרתו מושגת שליטה על נכסים כאלו ואחרים השייכים לבעלי חוב (פרטיים וחברות כאחד), וזאת לצרכי פירעון הנכסים בגין החובות שלא שולמו על ידיהם. ההליך המשפטי מיושם על ידי בעל תפקיד המכונה: כונס נכסים. המוסמך לתפקיד הכונס, ממונה על ידי רשם ההוצאה לפועל או ע"י בימ"ש, לפי העניין. עיקר תפקידו של הכונס להוביל למימוש מלא של הנכס עליו התמנה ככונס, וזאת בהתאם להוראות החוק.

שירותי נוטריון

נוטריון הוא עורך דין שהוסמך לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים פעולות אלה מצד נוטריון בלבד, על פי החוק.

חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כתעודה ציבורית לאישור זהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בישראל והן מחוץ לה.

 

ייפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

"הממנה" – הוא האדם עצמו שקובע מי יטפל בענייניו.

"מיופה הכוח" – הוא המוסמך מטעם הממנה, על פי יפוי הכח המתמשך.

 

ייצוג משפטי מטעם  משרדנו  אנחנו לשירותך