זכרון דברים לטוב ולרע !!

 רבים נוטים לחשוב כי זיכרון הדברים הינו השלב שבין המו"מ לבין החתימה על החוזה עצמו אולם, בפסיקת בתי המשפט בישראל נקבע, כי מסמך שבו מצויים פרטי הצדדים, פרטי התשלומים ומועד מסירת החזקה מהווה חוזה מחייב לכל דבר ועניין, ולמעלה מזאת, גם אם חסרים פרטים מסוימים, הם ניתנים להשלמה ואינם פוגמים בתוקפו של המסמך, כל עוד ברור כי הצדדים גמרו אומר להתקשר בעסקה מחייבת. לכאורה, לכל אחד מהצדדים אינטרס מובהק לחתום על זיכרון הדברים. מחד, חתימה על זיכרון הדברים מבטיחה למוכר כי הקונה מתכוון לרכוש את הנכס הנמכר על ידו, וכי סוף סוף נסתיימו הטלפונים ממתווכים ורוכשים פוטנציאליים טורדניים. מאידך, האינטרס של הקונה הינו להבטיח כי הנכס שמצא אכן נמכר לו במחיר שסיכם וכי נסתיימו החיפושים אחר הנכס המיוחל. אולם, חשוב לדעת כי חתימה על זיכרון דברים עלולה להביא כל אחד מהצדדים למצב בו הוא מחויב למכור או לרכוש נכס אשר אין הוא מעוניין בו. כך למשל, ייתכן כי בעת החתימה על זיכרון הדברים ישנה תוכנית בניין עיר המגדילה את זכויות הבנייה בגין הנכס הנמכר וקיימת חבות בהיטל השבחה שהמוכר לא היה מודע לה. במקרה כגון זה, הסכום נטו שיקבל המוכר ממכירת הנכס יהא נמוך (לעיתים גם בצורה משמעותית) ממה שחישב ותכנן (והדבר עלול להשפיע על יכולתו לשלם את התשלומים שהתחייב לשלם ברכישת הנכס). כן, המוכר עלול לגלות לעיתים, לאחר החתימה על זיכרון הדברים, שהוא חייב במס שבח, ולו היה ממתין עם מכירת הנכס עוד זמן מה היה יכול אולי להימנע מתשלום מס זה. מבחינת הקונה, החתימה על זיכרון הדברים אינה מותירה לו מספיק זמן לבצע את הבדיקות הנחוצות לפני רכישת הנכס כגון בדיקת רישום זכויות הבעלים בנכס, בדיקה האם הנכס משועבד ומה גובה החוב הרובץ על הנכס, האם ישנם עיקולים ו/או הערות מהותיות, האם ישנן חריגות בנייה או צווי הריסה בגינו וכל זאת מבלי להזכיר היבטים נוספים שעליו לבדוק כגון מיהם השכנים, מקומות תעסוקה, בתי ספר וכיו"ב. על כן, ייטב לצדדים לו יימנעו ככל האפשר מחתימה על זיכרון דברים בקשר לעסקת מכירת/רכישת נכס מקרקעין. עליהם לסכם בעל פה את התנאים המרכזיים בעסקה, כגון המחיר, התשלומים ומועדם, ומועד המסירה, ולהפנות את הכנת הסכם המכר לעורכי הדין של הצדדים ולפעול לחתימה על הסכם (לאחר ביצוע הבדיקות), מהר, ככל שניתן. זכרו! עסקת רכישת/מכירת דירה הינה, לרובכם, העסקה הגדולה והחשובה ביותר שתעשה על ידכם בימי חייכם ואין להקל בכך ראש.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *