מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

"הממנה" – הוא האדם עצמו שקובע מי יטפל בענייניו.

"מיופה הכוח" – הוא המוסמך מטעם הממנה, על פי יפוי הכח המתמשך.

זהו כלי יחסית חדש בעולם המשפט אשר מחליף את אפוטרופוסות וחוסך טרחה לבני המשפחה והקרובים המטפלים ביקיריהם.

היתרון המרכזי של ייפוי הכוח הוא שהאדם "הממנה" בוחר מרצונו, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר, כתוצאה מלמשל- תאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית  העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו.

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

מיופה הכוח צריך לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין- כפי שיפורט  בהמשך, או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי, כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, כולל ההנחיות המקדימות הנכללות בו.

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח (למשל מס ילדים).

אפשרי וגם חשוב לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של חילוקי דעות בין מיופיי הכוח

הממנה יערוך ייפוי כוח מתמשך בפני עורך דין בעל כרטיס חכם אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי או בפני בעל מקצוע (רק בייפוי כוח רפואי). ויופקד אצל האפוטרופוס הכללי, עד הגיע העת להשתמש בו.

הדר גריידי הירשברג, עו"ד ונוטריון – בעלת תעודת הכשרה מהאפוטרופוס הכללי לעריכת יפוי כח מתמשך, ייעוץ וכתיבת הוראות בהתאם לצרכים ולדרישות האישיות של כל לקוח.

להלן לינק לסרטון הסבר ידידותי מאתר האפוטרופוס הכללי:

להלן לינק לכתבה שפורסמה בידיעות אחרונות על חשיבות עריכת המסמך:

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5461093,00.html

לפרטים נוספים, יש לתאם פגישה עם עו"ד הדר גריידי הירשברג ממשרדינו.