Entries by ohadmin

הוצאה לפועל

ההוצאה לפועל היא למעשה מערכת אכיפה של פסקי דין ושטרות הכפופה לרשות האכיפה והגבייה במדינת ישראל, והיא פועלת בהתאם לתקנות חוק ההוצאה לפועל משנת תשכ"ז-1967. לרשות מערכת ההוצאה לפועל עומדים מספר רב של אמצעי אכיפה אותם ניתן לנקוט כנגד חייבים, יחידים וחברות כאחד, ובין יתר אמצעי האכיפה העומדים לרשות המערכת תמצאו: עיכובי יציאה מהארץ, פקודות […]

דיני נזיקין

דיני נזיקין הינו תחום משפטי המשתייך לתחום המשפט האזרחי, והוא עוסק בכל אותם מקרים בהם נגרם לאדם מסוים נזק, בין אם מדובר בנזק לגופו ובין אם מדובר בנזק לרכושו. תביעות נזיקין הנידונות במסגרת הדין האזרחי, חולשות על מגוון נרחב של תחומי חיים, לרבות, תביעות נזיקין בגין תאונות עבודה, תביעות נזיקין בגין תאונות דרכים (גוף ורכוש), […]

עסקאות מקרקעין

ענף הנדל"ן מורכב ממספר רב של סוגי עסקאות בתחומי המכירה, ההשכרה, השבחת הנכסים וכדומה. ריבוי סוגי העסקאות לצד הצורך בביצוע מספר רב של בדיקות משפטיות הנלוות לכל עסקת נדל"ן אותה אתם עתידים לבצע, מחייבים אתכם להסתייע בשירותיהם המשפטיים של עורכי דין המתמחים בתחום דיני המקרקעין. תחום דיני המקרקעין הינו תחום משפטי מורכב ומסועף החולש למעשה […]

צוואות וירושות

אין אדם יודע את גורלו. עם זאת, חשוב לציין, כי בדרך-כלל במותו של אדם ההשלכות הכלכליות על יקיריו תהיינה גדולות. על-מנת שאדם יוכל בחייו לתכנן, מראש, באופן מסודר ותקף מבחינה חוקית, אותן ההשלכות – עליו לערוך צוואה, עוד בחייו. חוק הירושה משנת תשכ"ה-1965 קובע שתי חלופות מרכזיות להורשת עזבונושל מנוח/ה: על פי דין או על פי […]

פשיטת רגל

נקלעתם לחובות או למצב של חדלות פירעון? מתמודדים עם דרישות חוב מצד נושים בתיקי הוצאה לפועל? זה הזמן לדעת יותר על הליכי פשיטת רגל. פשיטת רגל הליכי פשיטת רגל הינם הליכים משפטיים, המוסדרים במדינת ישראל באמצעות פקודת פשיטת הרגל (תש"מ-1980). פקודה זו מאפשרת לכל חייב-יחיד, להודיע על חדלות פירעון, וכפועל יוצא מכך לבקש הגנה משפטית […]

כינוס נכסים

מהו כינוס נכסים? בגין אילו מקרים מופעל כונס הנכסים ומהם השירותים המשפטיים המוענקים לכם במשרדנו בתחום כינוס נכסים? על כך ועוד בשורות שלפניכם. כינוס נכסים הינו הליך משפטי במסגרתו מושגת שליטה על נכסים כאלו ואחרים השייכים לבעלי חוב (פרטיים וחברות כאחד), וזאת לצרכי פירעון הנכסים בגין החובות שלא שולמו על ידיהם. ההליך המשפטי מיושם על […]

חוזים מסחריים

בדומה לכל חוזה אחר הנערך ונחתם בין שני גופים או יחידים אנו מאמינים כי חוזה צריך לעגן את כל מצבי קונפליקט העלולים להתעורר בין הצדדים בעתיד, כפועל יוצא מכך, חוזה אשר צופה פני עתיד הינו חוזה אשר מגדיר את חובותיהם וזכויותיהם של כל אחד מהצדדיםבאופן ברור ומקיף. אנו מאמינים כי חוזה מסחרי מוצלח שיביא להצלחת […]