חוזים מסחריים

בדומה לכל חוזה אחר הנערך ונחתם בין שני גופים או יחידים אנו מאמינים כי חוזה צריך לעגן את כל מצבי קונפליקט העלולים להתעורר בין הצדדים בעתיד, כפועל יוצא מכך, חוזה אשר צופה פני עתיד הינו חוזה אשר מגדיר את חובותיהם וזכויותיהם של כל אחד מהצדדיםבאופן ברור ומקיף. אנו מאמינים כי חוזה מסחרי מוצלח שיביא להצלחת העסקה, הינו כזה אשר חזה בעת יצירתו את מצבי הקונפליקט הצפויים בין הצדדים ונתן  להם פתרונות אפשריים עת יגיעו לנקודת מחלוקת הכל, תוך ביטוי רצון הצדדים והגדרה מדויקת של זכויותיהם וחובותיהם של כל אחד מן הצדדים לו.

חלק נכבד בהצלחתן של עסקאות,  תלוי באיכותו של החוזה ובמעטפת המשפטית אשר אפשרה את מימושה של העסקה. כיום, מאחורי כל איש עסקים מצליח, עומד עורך דין המתמחה בדיני חוזים בכלל ועריכת חוזים מסחריים בפרט. תחום החוזים המסחריים מבוסס בחלקו על תחום דיני החוזים ובחלקו על תחום דיני התאגידים, דיני המיסים ותחומי דין נוספים הקשורים באופן ישיר או עקיף לאופי החוזה ותחום העיסוק בו הוא מתמקד.כמשרד מוביל בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי יודעים להעמיד לרשות לקוחותינו ליווי בכל שלב המו"מ, משלבי הייזום והגדרת עקרונות העסקה, דרך שלבי ניהול המשא ומתןועד לניסוח החוזה ויישומו בפועל.

לאורך השנים צברנו ניסיון רב ויכולות מרשימות בניהול משאים ומתנים מוצלחים, תוך שיקוף רצונותיהם וזכויותיהם של לקוחותינו. בין היתר משרדינו מעניק שירותי ייעוץ משפטי טרם הקמת התאגיד, השותפות או החברה, עריכת הסכם השותפות בין שותפי התאגיד, עריכת הסכמי מייסדים, מסמכי הקמה ורישום התאגיד, ייעוץ משפטי וליווי בתהליך פירוק השותפות / התאגיד.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *