פשיטת רגל

נקלעתם לחובות או למצב של חדלות פירעון? מתמודדים עם דרישות חוב מצד נושים בתיקי הוצאה לפועל? זה הזמן לדעת יותר על הליכי פשיטת רגל.

פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל הינם הליכים משפטיים, המוסדרים במדינת ישראל באמצעות פקודת פשיטת הרגל (תש"מ-1980). פקודה זו מאפשרת לכל חייב-יחיד, להודיע על חדלות פירעון, וכפועל יוצא מכך לבקש הגנה משפטית מנושיו.

מהו הליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי מסועף, שתחילתו בהגשת בקשה למתן צו כינוס ולפשיטת רגל מטעם החייב לבית המשפט המחוזי, והמשכו בבדיקת יכולת כלכלית הנערכת לחייב. בהתאם לתוצאות בדיקת היכולת, רשאי בית המשפט להיעתר לבקשת החייב וליתן כנגדו צו כינוס לנכסיו, לאחר מכןולהכריז עליו כפושט רגל, ובמקביל לקבוע עבורו הסדר תשלומים לצרכי חלוקת הכספים בין נושיו. במסגרת יישום הליכי ה-פש"ר (פשיטת רגל), עומדת בפני כל חייב האפשרות להגשת בקשה לבית המשפט בנוגע לקבלת הפטר החובות העומדים כנגדו.

הירשברג-סקופ משרד עורכי דין- איתכם גם בהליכי פש"ר

אנחנו במשרד עורכי הדין הירשברג- סקופ, מתמחים במתן שירותים משפטיים לחייבים המעוניינים לפתוח בהליכי פש"ר (פשיטת רגל), ובין יתר השירותים המשפטיים המוצעים על ידינו תמצאו: ייצוג  החייב בהליך פשיטת הרגל החל מהגשת הבקשה למתן צו כינוס ועד לסיום ההליך בהסדר נושים או בקבלת הפטר חלוט לחובותיו. יצויין כי לאחרונה חלה רפורמה בהליך הפש"ר במסגרתה התקופה לקבלת ההפטר לחובות התקצרה משמעותית. משרדנו מתמחה, בין היתר בגיבוש תוכניות פירעון אותם על החייב להציע בתקופה הקבועה בחוק על מנת לקבל הפטר לחובותיו בהקדם האפשרי.